VI  POLISH  OPEN  IPSC  -  STARACHOWICE  2004

Rejestracja
Registration


Wybierz rodzaj rejestracji
on-line / off-line


Choose registration type
on-line / off-line

Zgłoszenia offline prosimy wydrukować, wypełnić i odesłać na podany niżej adres organizatora

Off-line form would You print, fill and send to organizator's address show below.
We will reply You invitation confirmed by Polish Police.
This invitation You will send to Polish Ambasady or Polish Consulate.
Polish Ambasady or Consulate give You consent to arrive Poland with gun.

ZWIĄZEK STRZELECTWA PRAKTYCZNEGO
POLAND